KEP-TA-WAN by Itti

Lyrics

เก็บตะวัน ที่เคยส่องฟ้า
เก็บเอามา ใส่ไว้ในใจ
เก็บพลัง เก็บแรงแห่งแสง ยิ่งใหญ่
รวมกันไว้ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เก็บเอากาล เวลาผ่านเลย
สิ่งที่เคย ผิดหวังช่างมัน
หนึ่งตัวตน หนึ่งคนชีวิต แสนสั้น
เจ็บแค่นั้น ก็คงไม่ตาย

* ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้ม เมฆหม่น
พายุฝน อยู่บนฟากฟ้า
คงไม่นานตะวัน สาดแสงแรงกล้า
ส่งให้ฟ้า งดงาม
หากตะวัน ยังเคียงคู่ฟ้า
จะมัวมา สิ้นหวังทำไม
เมื่อยังมีพรุ่งนี้ ให้เดินเริ่มใหม่
มั่นคงไว้ ดังเช่นตะวัน

( * )

มั่นคงไว้ ดังเช่นตะวัน

Translation of Kep-Ta-Wan song (Collect The Sun)

Collect the sun that once has shined in the sky
Collect and place it in my heart
Collect the energy, collect the ray of greatness
Collect and combine to become one
Collect the time that once has passed
All the disappoints shouldn’t matter now
One person, one life to live…so short
Hurt and disappointment will not kill me

*Normally when the sky is dark and cloudy
The storm and cloud above the sky
Wouldn’t be long before the sun will shine once again
The ray of sunshine that made the sky beautiful
As long as the sun stays side by side with the sky
Why should I be discouraged?
When there’s tomorrow for me to start over
Be strong, and stable like the sun

*Be strong, and stable like the sun

18 comments

 1. You’re welcome, there is another version of Kep Tawan, A Tribute To Itti (he died of cancer) sang by many artists that I couldn’t find, they sang beautifully and I’ve seen it not too long ago, If I find it, I’ll post that for you.

 2. Boyscouts has a version too. You know, the guy with the cor hap (dry voice). Too bad about Itti. Hey would you mind post some info on your local temple. I would like to meet T there for one of these temple festive. If you too busy that’s okay. I asked too much already.

 3. Just now have a quiet moment to fully enjoy the video. Tear, tear, nothing but tear. This video is so good and so so sad. I love it. I needed it. As we speak. My female friend who went with us to the funeral that day, she is and all her family are gathered at their father’s dying bed. They just waiting to see him off. I had a conversationg with her last night. She is very sad. It could be any moment now. I remember, in a better time, we all sat around and sing this song. We all love it. I haven’t been hanging around and singing with the group. I moved a little further away and work work work. I dread this reunion. But it’s an important one.

 4. Hi Amphone, I’ve the Boy Scout version in CD, no luck in finding other versions on youtube.

  I’d post about my local temple(s), but not sure which ones, our local community is unlike others where there is no one big temple, people sort of create one as they wish, and sadly the temples are very small, you don’t feel like you’re in the temple when you step foot into one. I don’t have one near by, the closest ones are about 1 hour away, and sadly, we’ve about 5 or 6 small ones.

  The one that I refer to all the time is a Khmer temple about 1 hour away, the head monk has the highest ranking of maha in this area and he can speak Lao/Thai/Khmer/English, gave speeches at different places such as University, and now attracts several Americans to join monkshood; he has about 2 American monks at his Wat at the moment. When he found out that I’ve interested in writing about Buddhism, he gave me about 7 to 8 books about our religion and told me to call if I’ve any question. Not many Lao people like to attend his temple because he takes some of the donated money and donates to the poor in Cambodia and India which Lao people are very unhappy because they feel that he should use the money to expand his Wat (temple). As for me, I don’t see anything wrong with that, sort of admire him for doing this because he could have used the money to build his Wat because it’s in bad shape, but he chooses to give to the less fortunate, he’s very kind, you can tell by looking at him, he has charisma.

  I’m sorry to hear about your friend’s dad, it seems that funeral is about the only time that people get together nowadays, there’s not much that you’d do except to show your support.

 5. Thank you for your kind words about my friend’s dad.

  I would love to speak with him (the monk) one day.

  Funny thing about giving, people seems to think its still theirs. I donated to a person or place I trust…that’s it. It’s gone… to a greater good. I think poor people everywhere especially in the regions of southeast Asia, needed our nickels and dimes. It’s like a rain drop in the desert to them. I boxed up all my clothes as I have mentioned and dropped them off at the Salvation Army. I haven’t figured out the way to send them to the southeast Asia yet. I bought a bunch of clutches from yards sale…haven’t got a way to send them off yet.

 6. Hi Amphone, I’m not sure why you think that the song is sad, to me it’s very inspiring, it’s the reality of life that we’ve to face every day, it’s a good reminder to us that we should make the best of situation because life is too short.

  I’m thinking that our personal experiences shape and mold of whom we are and our way of thinking; even on how we view a simple song, we view it differently. Sometimes it’s not important as to the message, it’s more important of how we receive but don’t let our emotion rule the reality and us the fallen victim of our own past.

  Translation of Kep-Ta-Wan song (Collect The Sun)

  Collect the sun that once has shined in the sky
  Collect and place it in my heart
  Collect the energy, collect the ray of greatness
  Collect and combine to become one
  Collect the time that once has passed
  All the disappoints shouldn’t matter now
  One person, one life to live…so short
  Hurt and disappointment will not kill me

  *Normally when the sky is dark and cloudy
  The storm and cloud above the sky
  Wouldn’t be long before the sun will shine once again
  The ray of sunshine that made the sky beautiful
  As long as the sun stays side by side with the sky
  Why should I be discouraged?
  When there’s tomorrow for me to start over
  Be strong, and stable like the sun

  *Be strong, and stable like the sun

 7. Hi K, if I may. The song is so inspirational and promising. You said it. You hit it right on the nose. Promising is the word. Ginger translated the song very accurately. The song covers all angles, love, hope, despair, etc.

  Ginger, I was sad when I listened to this song. That is because I saw the singer in the video. It as if he was saying good bye as he planned his exit. I looked and his face and felt that he is at peace. So I was hoping for the same for my friends’ dad because he has been in pain for long enough now. Finally, today, this afternoon, he passed. This song helped me to be stronger but sad. This song, I prepared for my own comfort. For I will face them this evening.

  Thanks again for posting the song for me.

 8. Hi K, I’m glad that I translated the song for those that can’t understand Thai language such as yourself, it’s very promising indeed.

  Hi Amphone, I’m sorry to hear about the passing of your friend’s dad. Man is mortal and death is to be expected. Scientifically speaking “Life” is an incessant series of rising and falling; the cells in our body are constantly dying and are replaced by new ones; as such, birth and death are taking place every moment. The phenomenon of death is merely a more dramatic ending of this continual process, but the end is not permanent. In fact in the very next “Beat” after death, rebirth takes place. So in the Buddhism, death is not ‘being called to eternal rest to lie in the bosom of some creator deity’ but a continuation of a process in another form.

  My thoughts and prayers to you, your friend, and her family.

 9. Hi Amphone, I can also write Thai, but have not use it for so long, I’m not as fluent in my writing as my reading. I don’t have the need to perfect my writing because most Thai that I communicate with via e-mail or comment can read English and I can read Thai, so there’s no problem in communicating. I want to concentrate more in English since this is the language that I’ll be using all the time, being able to read Thai is more than enough for me, I don’t have the need to be able to write fluently.

 10. สบายดี, และแล้วเราก็ดู youtube ได้แล้ว เพลงนี้นานมากๆเลย แม้นักร้องจะจากไป แต่เพลงจะคงอยู่ตราบนานเท่านาน

 11. สบายดี Wutthiphan, the song must be over 20 years old, I was looking for a newer version, a tribute by many artists to him but no luck, it’s a great song.

 12. hi all
  i’m korean
  i love this song
  i want another song by itti
  i know itti died
  but i like itti song
  kkk i have sheet music by kep tawan , i made it
  who’s sent me , mp3 file or muxic video file by itti song
  i’ll wait it

Comments are closed.