Thai Music

KEP-TA-WAN by Itti

Lyrics เก็บตะวัน ที่เคยส่องฟ้า เก็บเอามา ใส่ไว้ในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแห่งแสง ยิ่งใหญ่ รวมกันไว้ ให้เป็นหนึ่งเดียว เก็บเอากาล เวลาผ่านเลย สิ่งที่เคย ผิดหวังช่างมัน หนึ่งตัวตน หนึ่งคนชีวิต แสนสั้น เจ็บแค่นั้น ก็คงไม่ตาย * ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้ม เมฆหม่น พายุฝน อยู่บนฟากฟ้า คงไม่นานตะวัน สาดแสงแรงกล้า ส่งให้ฟ้า งดงาม หากตะวัน ยังเคียงคู่ฟ้า จะมัวมา สิ้นหวังทำไม เมื่อยังมีพรุ่งนี้ ให้เดินเริ่มใหม่ มั่นคงไว้ ดังเช่นตะวัน ( * ) มั่นคงไว้ ดังเช่นตะวัน Translation of Kep-Ta-Wan song (Collect The Sun) Collect the sun that once has shined… Continue reading KEP-TA-WAN by Itti